tank taşıyıcı römork

Kullanım örnekleri

tank taşıyıcı römork
battle tank transporter
icon arrow

battle

Phonetic: "/ˈbætəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A contest, a struggle.

Example: the battle of life


Definition: A general action, fight, or encounter, in which all the divisions of an army are or may be engaged; a combat, an engagement.


Definition: A division of an army; a battalion.


Definition: The main body of an army, as distinct from the vanguard and rear; the battalia.

icon arrow

battle

Phonetic: "/ˈbætəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To join in battle; to contend in fight

Example: Scientists always battle over theories.


Definition: To fight or struggle; to enter into a battle with.

Example: She has been battling cancer for years.

icon arrow

tank

Phonetic: "/tæŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A closed container for liquids or gases.


Definition: An open container or pool for storing water or other liquids.


Definition: A pond, pool, or small lake, natural or artificial.


Definition: The fuel reservoir of a vehicle.


Definition: The amount held by a container; a tankful.

Example: I burned three tanks of gas on the drive to New York.


Definition: An armoured fighting vehicle, armed with a gun, and moving on caterpillar tracks.


Definition: (Australian and Indian English) A reservoir or dam.


Definition: A large metal container for holding drinking water for animals, usually placed near a wind-driven water pump, in an animal pen or field.


Definition: By extension a small pond for the same purpose.


Definition: A very muscular and physically imposing person. Somebody who is built like a tank.


Definition: A unit or character designed primarily around damage absorption and holding the attention of the enemy (as opposed to dealing damage, healing, or other tasks).


Definition: A prison cell, or prison generally.


Definition: A metaphorical place where a player goes to contemplate a decision; see in the tank.

icon arrow

tank

Phonetic: "/tæŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fail or fall (often used in describing the economy or the stock market); to degenerate or decline rapidly; to plummet.


Definition: To attract the attacks of an enemy target in cooperative team-based combat, so that one's teammates can defeat the enemy in question more efficiently.


Definition: To put (fuel, etc.) into a tank.


Definition: To deliberately lose a sports match with the intent of gaining a perceived future competitive advantage.


Definition: To resist damage; to be attacked without being hurt.


Definition: To contemplate a decision for a long time; to go in the tank.

icon arrow

transporter

Part Of Speech: noun


Definition: One who, or that which transports.


Definition: A carrier.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!