desinflamar

Kullanım örnekleri

desinflamar
reduce swelling
icon arrow

reduce

Phonetic: "/ɹɪˈdjuːs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bring down the size, quantity, quality, value or intensity of something; to diminish, to lower.

Example: to reduce weight, speed, heat, expenses, price, personnel etc.


Definition: To lose weight.


Definition: To bring to an inferior rank; to degrade, to demote.

Example: Hester Prynne was shocked at the condition to which she found the clergyman reduced.


Definition: To humble; to conquer; to subdue; to capture.

Example: to reduce a province or a fort


Definition: To bring to an inferior state or condition.

Example: to reduce a city to ashes


Definition: To decrease the liquid content of food by boiling much of its water off.


Definition: To add electrons / hydrogen or to remove oxygen.


Definition: To produce metal from ore by removing nonmetallic elements in a smelter.


Definition: To simplify an equation or formula without changing its value.


Definition: To express the solution of a problem in terms of another (known) algorithm.


Definition: To convert a syllogism to a clearer or simpler form


Definition: To convert to written form. (Usage note: this verb almost always appears as "reduce to writing".)

Example: It is important that all business contracts be reduced to writing.


Definition: To perform a reduction; to restore a fracture or dislocation to the correct alignment.


Definition: To reform a line or column from (a square).


Definition: To strike off the payroll.


Definition: To annul by legal means.


Definition: To translate (a book, document, etc.).

Example: a book reduced into English

icon arrow

swelling

Phonetic: "/ˈswɛl.ɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To become bigger, especially due to being engorged.


Definition: To cause to become bigger.

Example: Rains and dissolving snow swell the rivers in spring.


Definition: To grow gradually in force or loudness.

Example: The organ music swelled.


Definition: To raise to arrogance; to puff up; to inflate.

Example: to be swelled with pride or haughtiness


Definition: To be raised to arrogance.


Definition: To be elated; to rise arrogantly.


Definition: To be turgid, bombastic, or extravagant.

Example: swelling words  a swelling style


Definition: To protuberate; to bulge out.

Example: A cask swells in the middle.

icon arrow

swelling

Phonetic: "/ˈswɛl.ɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of being swollen.


Definition: Anything swollen, especially any abnormally swollen part of the body.


Definition: A rising, as of passion or anger.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.