atkı örmek

Kullanım örnekleri

atkı örmek
knit a weft
icon arrow

knit

Phonetic: "/ˈnɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A knitted garment.


Definition: A session of knitting.

icon arrow

knit

Phonetic: "/ˈnɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To turn thread or yarn into a piece of fabric by forming loops that are pulled through each other. This can be done by hand with needles or by machine.

Example: The first generation knitted to order; the second still knits for its own use; the next leaves knitting to industrial manufacturers.


Definition: To join closely and firmly together.

Example: The fight for survival knitted the men closely together.


Definition: To become closely and firmly joined; become compacted.


Definition: To grow together.

Example: All those seedlings knitted into a kaleidoscopic border.


Definition: To combine from various elements.

Example: The witness knitted together his testimony from contradictory pieces of hearsay.


Definition: Of bones: to heal following a fracture.

Example: I’ll go skiing again after my bones knit.


Definition: To form into a knot, or into knots; to tie together, as cord; to fasten by tying.


Definition: To draw together; to contract into wrinkles.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

weft

Phonetic: "/wɛft/"

Part Of Speech: noun


Definition: The horizontal threads that are interlaced through the warp in a woven fabric.


Definition: The yarn used for the weft; the fill.


Definition: (hairdressing) A hair extension that is glued directly to a person′s natural hair.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.