diantres

Kullanım örnekleri

diantres
damn
icon arrow

damn

Phonetic: "/dæm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The use of "damn" as a curse.

Example: He said a few damns and left.


Definition: A small, negligible quantity, being of little value; a whit or jot.

Example: The new hires aren't worth a damn.


Definition: The smallest amount of concern or consideration.

Example: I don't give a damn.

icon arrow

damn

Phonetic: "/dæm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To condemn to hell.

Example: I damn you eternally, fiend!


Definition: To condemn; to declare guilty; to doom; to adjudge to punishment.


Definition: To put out of favor; to ruin; to label negatively.

Example: I’m afraid that if I speak out on this, I’ll be damned as a troublemaker.


Definition: To condemn as unfit, harmful, invalid, immoral or illegal.


Definition: To curse; put a curse upon.

Example: That man stole my wallet. Damn him!


Definition: To invoke damnation; to curse.

icon arrow

damn

Phonetic: "/dæm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Generic intensifier. Fucking; bloody.

Example: Shut the damn door!

icon arrow

damn

Phonetic: "/dæm/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Very; extremely.

Example: That car was going damn fast!

icon arrow

damn

Phonetic: "/dæm/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to express anger, irritation, disappointment, annoyance, contempt or suprise, etc. See also dammit.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.