yetiştirmek

Kullanım örnekleri

yetiştirmek
raise
icon arrow

raise

Phonetic: "/ɹeɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An increase in wages or salary; a rise (UK).

Example: The boss gave me a raise.


Definition: A shoulder exercise in which the arms are elevated against resistance.


Definition: A shot in which the delivered stone bumps another stone forward.


Definition: A bet that increases the previous bet.

icon arrow

raise

Phonetic: "/ɹeɪz/"

Part Of Speech: verb


Definition: (physical) To cause to rise; to lift or elevate.

Example: to raise your hand if you want to say something; to raise your walking stick to defend yourself


Definition: To create, increase or develop.

Example: We need to raise the motivation level in the company.


Definition: To establish contact with (e.g., by telephone or radio).

Example: Despite all the call congestion, she was eventually able to raise the police.


Definition: To respond to a bet by increasing the amount required to continue in the hand.

Example: John bet, and Julie raised, requiring John to put in more money.


Definition: To exponentiate, to involute.

Example: Two raised to the fifth power equals 32.


Definition: (of a verb) To extract (a subject or other verb argument) out of an inner clause.


Definition: (of a vowel) To produce a vowel with the tongue positioned closer to the roof of the mouth.


Definition: To increase the nominal value of (a cheque, money order, etc.) by fraudulently changing the writing or printing in which the sum payable is specified.


Definition: To throw (an exception).

Example: A division by zero will raise an exception.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.