mamposteado

Kullanım örnekleri

mamposteado
pointing
icon arrow

pointing

Phonetic: "/ˈpɔɪntɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To extend the index finger in the direction of something in order to show where it is or to draw attention to it.

Example: It's rude to point at other people.


Definition: To draw attention to something or indicate a direction.

Example: The arrow of a compass points north


Definition: To face in a particular direction.


Definition: (sometimes figurative) To direct toward an object; to aim.

Example: to point a gun at a wolf, or a cannon at a fort


Definition: To give a point to; to sharpen; to cut, forge, grind, or file to an acute end.

Example: to point a dart, a pencil, or (figuratively) a moral


Definition: To indicate a probability of something.


Definition: To repair mortar.


Definition: To fill up and finish the joints of (a wall), by introducing additional cement or mortar, and bringing it to a smooth surface.


Definition: (stone-cutting) To cut, as a surface, with a pointed tool.


Definition: To direct or encourage (someone) in a particular direction.

Example: If he asks for food, point him toward the refrigerator.


Definition: To separate an integer from a decimal with a decimal point.


Definition: To mark with diacritics.


Definition: To supply with punctuation marks; to punctuate.

Example: to point a composition


Definition: To direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory.


Definition: To direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name.


Definition: To sail close to the wind.

Example: Bear off a little, we're pointing.


Definition: To indicate the presence of game by a fixed and steady look, as certain hunting dogs do.


Definition: (of an abscess) To approximate to the surface; to head.


Definition: To give point to (something said or done); to give particular prominence or force to.

icon arrow

pointing

Phonetic: "/ˈpɔɪntɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To appoint.

icon arrow

pointing

Phonetic: "/ˈpɔɪntɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The action of the verb to point.


Definition: (usually singular or collective, sometimes proscribed) Mortar that has been placed between bricks to hold them together.


Definition: The act or art of punctuating; punctuation.


Definition: The rubbing off of the point of the wheat grain in the first process of high milling.


Definition: The act or process of measuring, at the various distances from the surface of a block of marble, the surface of a future piece of statuary; also, a process used in cutting the statue from the artist's model.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!