ilm-i ledün

Kullanım örnekleri

ilm-i ledün
knowledge because of god’s blessing
icon arrow

knowledge

Phonetic: "/ˈnɒlɪdʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The fact of knowing about something; general understanding or familiarity with a subject, place, situation etc.

Example: His knowledge of Iceland was limited to what he'd seen on the Travel Channel.


Definition: Awareness of a particular fact or situation; a state of having been informed or made aware of something.


Definition: Intellectual understanding; the state of appreciating truth or information.

Example: Knowledge consists in recognizing the difference between good and bad decisions.


Definition: Familiarity or understanding of a particular skill, branch of learning etc.

Example: A secretary should have a good knowledge of shorthand.


Definition: (philosophical) Justified true belief


Definition: Sexual intimacy or intercourse (now usually in phrase carnal knowledge).


Definition: Information or intelligence about something; notice.


Definition: The total of what is known; all information and products of learning.

Example: His library contained the accumulated knowledge of the Greeks and Romans.


Definition: Something that can be known; a branch of learning; a piece of information; a science.


Definition: Acknowledgement.


Definition: Notice, awareness.


Definition: The deep familiarity with certain routes and places of interest required by taxicab drivers working in London, England.

icon arrow

knowledge

Phonetic: "/ˈnɒlɪdʒ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To confess as true; to acknowledge.

icon arrow

because

Phonetic: "/bɪˈkɒz/"

Part Of Speech: adverb


Definition: For the reason (that).


Definition: On account (of), for sake (of).

Example: My life is ruined because of you!


Definition: (by ellipsis) Used alone to refuse to provide a full answer a question begun with "why", usually taken as an anapodoton of the elided full phrase "Because I said so".

icon arrow

because

Phonetic: "/bɪˈkɒz/"

Part Of Speech: preposition


Definition: On account of, because of.

icon arrow

because

Phonetic: "/bɪˈkɒz/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: By or for the cause that; on this account that; for the reason that.

Example: I hid myself because I was afraid.


Definition: As is known, inferred, or determined from the fact that.

Example: I don't think he is a nice person, because he yells at people for no reason.


Definition: So that, in order that.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

blessing

Phonetic: "/ˈblɛs.ɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make something holy by religious rite, sanctify.


Definition: To make the sign of the cross upon, so as to sanctify.


Definition: To invoke divine favor upon.


Definition: To honor as holy, glorify; to extol for excellence.


Definition: To esteem or account happy; to felicitate.


Definition: To wave; to brandish.


Definition: (past tense only blessed) To turn (a reference) into an object.


Definition: (with from) To secure, defend, or prevent from.

icon arrow

blessing

Phonetic: "/ˈblɛs.ɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Some kind of divine or supernatural aid, or reward.


Definition: A pronouncement invoking divine aid.


Definition: Good fortune.


Definition: A modern pagan ceremony.


Definition: The act of declaring or bestowing favor; approval.

Example: We will not proceed without the executive director's blessing.


Definition: Something someone is glad of.

Example: After two weeks of sun, last night's rainfall was a blessing.


Definition: A prayer before a meal; grace.


Definition: A group of unicorns.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.