gayrimenkul yatırım danışmanı

Kullanım örnekleri

gayrimenkul yatırım danışmanı
real estate investment consultant
icon arrow

real

Phonetic: "/ɹiːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A commodity; see realty.


Definition: (grammar) One of the three genders that the common gender can be separated into in the Scandinavian languages.


Definition: A real number.


Definition: A realist.

icon arrow

real

Phonetic: "/ɹiːl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: True, genuine, not merely nominal or apparent.


Definition: Genuine, not artificial, counterfeit, or fake.

Example: This is real leather.


Definition: Genuine, unfeigned, sincere.

Example: These are real tears!


Definition: Actually being, existing, or occurring; not fictitious or imaginary.

Example: a description of real life


Definition: That has objective, physical existence.

Example: No one has ever seen a real unicorn.


Definition: Having been adjusted to remove the effects of inflation; measured in purchasing power (contrast nominal).

Example: My dad calculated my family's real consumption per month.


Definition: Relating to the result of the actions of rational agents; relating to neoclassical economic models as opposed to Keynesian models.


Definition: (of a number) Being either a rational number, or the limit of a convergent infinite sequence of rational numbers: being one of a set of numbers with a one-to-one correspondence to the points on a line.


Definition: Relating to immovable tangible property.

Example: real estate;  real property


Definition: Absolute, complete, utter.

Example: This is a real problem.


Definition: Signifying meritorious qualities or actions especially as regard the enjoyment of life, prowess at sports, or success wooing potential partners.

Example: I'm keeping it real.

icon arrow

real

Phonetic: "/ɹiːl/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Really, very.

Example: When I told him the truth, he got real mad.

icon arrow

estate

Phonetic: "/ɪsˈteɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The collective property and liabilities of someone, especially a deceased person.


Definition: State; condition.


Definition: Status, rank.


Definition: The condition of one's fortunes; prosperity, possessions.


Definition: A "person of estate"; a nobleman or noblewoman.


Definition: A major social class or order of persons regarded collectively as part of the body politic of the country and formerly possessing distinct political rights (Estates of the realm).


Definition: The nature and extent of a person's interest in, or ownership of, land.


Definition: An (especially extensive) area of land, under a single ownership.


Definition: The landed property owned or controlled by a government or a department of government.


Definition: (sometimes derogatory) A housing estate.


Definition: A station wagon; a car with a tailgate (or liftgate) and storage space to the rear of the seating which is coterminous with the passenger compartment (and often extensible into that compartment via folding or removable seating).


Definition: The state; the general body politic; the common-wealth; the general interest; state affairs.

icon arrow

estate

Phonetic: "/ɪsˈteɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give an estate to.


Definition: To bestow upon.

icon arrow

estate

Phonetic: "/ɪsˈteɪt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (jewelry) Previously owned; secondhand.

Example: an estate diamond; estate jewelry

icon arrow

investment

Phonetic: "/ɪnˈvɛsmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of investing, or state of being invested.

Example: Giving your children a good education is a wise long-term investment.


Definition: A placement of capital in expectation of deriving income or profit from its use or appreciation.


Definition: A vestment.


Definition: The act of surrounding, blocking up, or besieging by an armed force, or the state of being so surrounded.


Definition: A mixture of silica sand and plaster which, by surrounding a wax pattern, creates a negative mold of the form used for casting, among other metals, bronze.

icon arrow

consultant

Phonetic: "/kənˈsʌltənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person or party that is consulted


Definition: A person whose occupation is to be consulted for their expertise, advice, or help in an area or specialty; a party whose business is to be similarly consulted

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.