discapacidad motriz

Kullanım örnekleri

discapacidad motriz
motor skills handicap
icon arrow

motor

Phonetic: "/ˈməʊtə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A machine or device that converts other energy forms into mechanical energy, or imparts motion.


Definition: A motor car, or automobile.

Example: Nice motor!


Definition: A source of power for something; an inspiration; a driving force.


Definition: Any protein capable of converting chemical energy into mechanical work.


Definition: The controller or prime mover of the universe; God.


Definition: The fermenting mass of fruit that is the basis of pruno, or "prison wine".

icon arrow

motor

Phonetic: "/ˈməʊtə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a journey by motor vehicle; to drive.

Example: On Saturday we motored down to Plymouth.


Definition: To move at a brisk pace.

Example: Sales were slow at first, but now things are really motoring.


Definition: To leave.

Example: I gotta motor.

icon arrow

motor

Phonetic: "/ˈməʊtə/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relating to the ability to move

Example: She has excellent motor skills.


Definition: Relating to motor cars

Example: Motor insurance is expensive for youngsters.


Definition: Propelled by an internal combustion engine (as opposed to a steam engine or turbine).

icon arrow

skills

Phonetic: "/skɪlz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To set apart; separate.


Definition: To discern; have knowledge or understanding; to know how (to).


Definition: To know; to understand.


Definition: To have knowledge or comprehension; discern.


Definition: To have personal or practical knowledge; be versed or practised; be expert or dextrous.


Definition: To make a difference; signify; matter.


Definition: To spend acquired points in exchange for skills.

icon arrow

handicap

Phonetic: "/ˈhændɪkæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something that prevents, hampers, or hinders.

Example: Age is often a handicap.


Definition: An allowance of a certain amount of time or distance in starting, granted in a race (or other contest of skill) to the competitor possessing disadvantages; or an additional weight or other hindrance imposed upon the one possessing advantages, in order to equalize, as much as possible, the chances of success.

Example: A handicap in chess often involves removal of the queen's rook.


Definition: (sometimes considered offensive) The disadvantage itself, in particular physical or mental disadvantages of people.


Definition: A race or similar contest in which there is an allowance of time, distance, weight, or other advantage, to equalize the chances of the competitors.


Definition: (card game) An old card game, similar to lanterloo.

icon arrow

handicap

Phonetic: "/ˈhændɪkæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To encumber with a handicap in any contest.


Definition: (by extension) To place at disadvantage.

Example: The candidate was handicapped by her lack of experience.


Definition: To estimate betting odds.

Example: Grandpa Andy would buy the racing form the day ahead of time so he could handicap the race before he even arrived at the track.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.