bir veya birden fazla harfin çıkarıldığını gösterecek şekilde boşluklu

Kullanım örnekleri

bir veya birden fazla harfin çıkarıldığını gösterecek şekilde boşluklu
blank
icon arrow

blank

Phonetic: "/blæŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A small French coin, originally of silver, afterwards of copper, worth 5 deniers; also a silver coin of Henry V current in the parts of France then held by the English, worth about 8 pence .


Definition: A nonplus .


Definition: The white spot in the centre of a target; hence the object to which anything is directed or aimed, the range of such aim .


Definition: A lot by which nothing is gained; a ticket in a lottery on which no prize is indicated .


Definition: An empty space; a void, for example on a paper .


Definition: (now chiefly U.S.) A document, paper, or form with spaces left blank to be filled up at the pleasure of the person to whom it is given (e.g. a blank charter, ballot, form, contract, etc.), or as the event may determine; a blank form .


Definition: Blank verse .


Definition: A piece of metal (such as a coin, screw, nuts), cut and shaped to the required size of the thing to be made, and ready for the finishing operations; (coining) the disc of metal before stamping .


Definition: A vacant space, place, or period; a void .


Definition: The 1 / 230400 of a grain .


Definition: An empty space in one's memory; a forgotten item or memory .


Definition: A dash written in place of an omitted letter or word


Definition: The space character; the character resulting from pressing the space-bar on a keyboard.


Definition: A domino without points on one or both of its divisions.

Example: the double blank


Definition: Short for blank cartridge. .


Definition: (in the expression ‘shooting blanks’) An ineffective effort which achieves nothing .

icon arrow

blank

Phonetic: "/blæŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make void; to erase.

Example: I blanked out my previous entry.


Definition: To ignore (a person) deliberately.

Example: She blanked me for no reason.


Definition: To prevent from scoring, for example in a sporting event.

Example: England blanks Wales to advance to the final.


Definition: To become blank.


Definition: To be temporarily unable to remember.

Example: I'm blanking on her name right now.

icon arrow

blank

Phonetic: "/blæŋk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: White or pale; without colour.


Definition: Free from writing, printing, or marks; having an empty space to be filled in

Example: a blank ballot


Definition: Scoreless; without any goals or points.


Definition: Lacking characteristics which give variety; uniform.

Example: a blank desert; a blank wall; blank unconsciousness


Definition: Absolute; downright; sheer.

Example: There was a look of blank terror on his face.


Definition: Without expression.

Example: Failing to understand the question, he gave me a blank stare.


Definition: Utterly confounded or discomfited.


Definition: Empty; void; without result; fruitless.

Example: a blank day


Definition: Devoid of thoughts, memory, or inspiration.

Example: The shock left his memory blank.


Definition: Of ammunition: having propellant but no bullets; unbulleted.

Example: The recruits were issued with blank rounds for a training exercise.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.