(at) engel atlama yarışı

Kullanım örnekleri

(at) engel atlama yarışı
hurdle race
icon arrow

hurdle

Phonetic: "/ˈhɜːdəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: An artificial barrier, variously constructed, over which athletes or horses jump in a race.

Example: He ran in the 100 metres hurdles.


Definition: A perceived obstacle.


Definition: A movable frame of wattled twigs, osiers, or withes and stakes, or sometimes of iron, used for enclosing land, for folding sheep and cattle, for gates, etc.; also, in fortification, used as revetments, and for other purposes.


Definition: A sled or crate on which criminals were formerly drawn to the place of execution.

icon arrow

hurdle

Phonetic: "/ˈhɜːdəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To jump over something while running.

Example: He hurdled the bench in his rush to get away.


Definition: To compete in the track and field events of hurdles (e.g. high hurdles).


Definition: To overcome an obstacle.


Definition: To hedge, cover, make, or enclose with hurdles.

icon arrow

race

Phonetic: "/ɹeɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: A contest between people, animals, vehicles, etc. where the goal is to be the first to reach some objective. Example: Several horses run in a horse race, and the first one to reach the finishing post wins

Example: The race around the park was won by Johnny, who ran faster than the others.


Definition: Swift progress; rapid motion; an instance of moving or driving at high speed.


Definition: A race condition.


Definition: A progressive movement toward a goal.

Example: the race to cure cancer


Definition: A fast-moving current of water, such as that which powers a mill wheel.


Definition: A water channel, esp. one built to lead water to or from a point where it is utilised.


Definition: Competitive action of any kind, especially when prolonged; hence, career; course of life.


Definition: The bushings of a rolling element bearing which contacts the rolling elements.

icon arrow

race

Phonetic: "/ɹeɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To take part in a race (in the sense of a contest).

Example: The drivers were racing around the track.


Definition: To compete against in such a race.

Example: I raced him to the car, but he was there first, so he got to ride shotgun.


Definition: To move or drive at high speed; to hurry or speed.

Example: As soon as it was time to go home, he raced for the door.


Definition: Of a motor, to run rapidly when not engaged to a transmission.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!