ameliyathane hemşiresi

Kullanım örnekleri

ameliyathane hemşiresi
surgical nurse
icon arrow

surgical

Phonetic: "/ˈsɜːdʒɪkəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, relating to, used in, or resulting from surgery.


Definition: Precise or very accurate.

Example: The building was destroyed with a surgical air-strike.

icon arrow

nurse

Phonetic: "/nɜːs/"

Part Of Speech: noun


Definition: A wet nurse.


Definition: A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.

Example: They hired a nurse to care for their young boy.


Definition: A person trained to provide care for the sick.

Example: The nurse made her rounds through the hospital ward.


Definition: One who, or that which, brings up, rears, causes to grow, trains, or fosters.

Example: Eton College has been called "the chief nurse of England's statesmen".


Definition: A shrub or tree that protects a young plant.


Definition: A lieutenant or first officer who takes command when the captain is unfit for his place.


Definition: A larva of certain trematodes, which produces cercariae by asexual reproduction.


Definition: A nurse shark.

icon arrow

nurse

Phonetic: "/nɜːs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To breastfeed: to feed (a baby) at the breast; to suckle.

Example: She believes that nursing her baby will make him strong and healthy.


Definition: To breastfeed: to be fed at the breast.


Definition: To care for (someone), especially in sickness; to tend to.

Example: She nursed him back to health.


Definition: To treat kindly and with extra care

Example: She nursed the rosebush and that season it bloomed.


Definition: To manage with care and economy


Definition: To drink slowly


Definition: To foster, to nourish


Definition: To hold closely to one's chest

Example: Would you like to nurse the puppy?


Definition: To strike (billiard balls) gently, so as to keep them in good position during a series of shots.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.