açılış konuşması

Kullanım örnekleri

açılış konuşması
opening speech
icon arrow

opening

Part Of Speech: verb


Definition: To make something accessible or allow for passage by moving from a shut position.

Example: Turn the doorknob to open the door.


Definition: To make (an open space, etc.) by clearing away an obstacle or obstacles, in order to allow for passage, access, or visibility.

Example: He opened a path through the undergrowth.


Definition: To bring up, broach.

Example: I don't want to open that subject.


Definition: To enter upon, begin.

Example: to open a case in court, or a meeting


Definition: To spread; to expand into an open or loose position.

Example: to open a closed fist


Definition: To make accessible to customers or clients.

Example: I will open the shop an hour early tomorrow.


Definition: To start (a campaign).

Example: Vermont will open elk hunting season next week.


Definition: To become open.

Example: The door opened all by itself.


Definition: To begin conducting business.

Example: The shop opens at 9:00.


Definition: To begin a side's innings as one of the first two batsmen.


Definition: To bet before any other player has in a particular betting round in a game of poker.

Example: After the first two players fold, Julie opens for $5.


Definition: To reveal one's hand.

Example: Jeff opens his hand revealing a straight flush.


Definition: (of a file, document, etc.) To load into memory for viewing or editing.


Definition: To disclose; to reveal; to interpret; to explain.

icon arrow

opening

Part Of Speech: noun


Definition: An act or instance of making or becoming open.

Example: He remembered fondly the Christmas morning opening of presents.


Definition: Something that is open.

Example: A salamander darted out of an opening in the rocks.


Definition: An act or instance of beginning.

Example: Their opening of the concert with Brass in Pocket always fires up the crowd.


Definition: Something that is a beginning.


Definition: A vacant position, especially in an array.

Example: Are there likely to be any openings on the Supreme Court in the next four years?


Definition: An opportunity, as in a competitive activity.


Definition: In mathematical morphology, the dilation of the erosion of a set.

icon arrow

opening

Part Of Speech: adjective


Definition: Pertaining to the start or beginning of a series of events.

Example: The opening theme of Beethoven's Fifth Symphony is, perhaps, the most recognizable in all of European art music.


Definition: Describing the first period of play, usually up to the fall of the first wicket; describing a batsman who opens the innings or a bowler who opens the attack

icon arrow

speech

Phonetic: "/ˈspiːtʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The faculty of uttering articulate sounds or words; the ability to speak or to use vocalizations to communicate.

Example: It was hard to hear the sounds of his speech over the noise. He had a bad speech impediment.


Definition: A session of speaking, especially a long oral message given publicly by one person.

Example: The candidate made some ambitious promises in his campaign speech.


Definition: A style of speaking.

Example: Her speech was soft and lilting.


Definition: (grammar) Speech reported in writing; see direct speech, reported speech


Definition: A dialect or language.


Definition: Talk; mention; rumour.

icon arrow

speech

Phonetic: "/ˈspiːtʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a speech; to harangue.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.